?> Archeologie náměstí
Muzeum Rýmařov

 

Městské muzeum Rýmařov,

příspěvková organizace

nám. Míru 6

Rýmařov 79501

tel.: 554 254 382
IČ: 75037947
email: muzeum@inforymarov.cz

Otevírací doba:


pondělí a státní svátky zavřeno

úterý - pátek  9 - 12  13 - 17

sobota           9 - 12  13 - 16

neděle                     13 - 16

 


 

 logo-rh.jpg - 295.04 Kb

PDF Tisk Email

Archeologický výzkum rýmařovského náměstí 2013


V letech 2013 až 2014 proběhla rekonstrukce rýmařovského náměstí, jejíž výsledek můžeme dnes vidět při návštěvě historického jádra města. Přestože výzkum hlavního náměstí jakožto nejdůležitějšího místa každého města si zasluhuje tu největší pozornost, v průběhu rekonstrukce náměstí v Rýmařově byl proveden archeologický výzkum bohužel menšího rozsahu. Přesto jsou jeho výsledky velmi zajímavé.

Město Rýmařov je staré středověké město založené nejspíše v 70. letech 13. století. Poznatky o této nejstarší době rozšířily též nálezy z roku 2013, kdy byl v severní části náměstí a v ulici Radniční prozkoumán dům, jehož inventář spadá chronologicky kromě pozdějšího období také již do 14. století. Ve středověku i novověku se město rozvíjelo především v souvislosti s těžbou kovů. Středem zájmu byly jednak drahé kovy jako zlato a stříbro, prim ovšem hrály železné rudy. S tímto zaměřením souvisí také odpad strusky pravděpodobně ze železářské dílny, který byl odkryt taktéž v prostoru náměstí. Zde byl nalezen  nejstarší a naprosto neobvyklý předmět – pravěký sekeromlat, který spadá do doby hluboko před naším letopočtem a v dílně byl nejspíše druhotně používán.

O historii našeho města vypovídají také černé a červené propálené vrstvy vyskytující se v profilech archeologických objektů. Tyto vrstvy svědčí o požárech, které v dějinách Rýmařova nebyly bohužel žádnou výjimkou.

K zajímavým nálezům patří také staré kamenné dlažby, které se na několika místech náměstí nacházely. Drobnou ukázku přenesené dlažby si nově můžete prohlédnout ve stálé expozici muzea a v rekonstruované podobě také v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí.

Z leteckých fotografií je krásně viditelná dlážděná cesta, která vedla jižní částí náměstí, či kamenný kanálek vedoucí od jedné ze dvou kašen, které na náměstí dříve stávaly.

Výzkum prováděl Národní památkový ústav Ostrava.

 

Fotografie z výzkumu naleznete ve fotogalerii. Fotografie a kresby pochází z archivu NPÚ Ostrava.

 
 
náměstí Míru 6,  Rýmařov,  79501,  www.muzeumrymarov.cz