?> Kaple V Lipkách
Muzeum Rýmařov

 

Městské muzeum Rýmařov,

příspěvková organizace

nám. Míru 6

Rýmařov 79501

tel.: 554 254 382
IČ: 75037947
email: muzeum@inforymarov.cz

Otevírací doba:


pondělí a státní svátky zavřeno

úterý - pátek  9 - 12  13 - 17

sobota           9 - 12  13 - 16

neděle                     13 - 16

 


 

 logo-rh.jpg - 295.04 Kb

Kaple V Lipkách PDF Tisk EmailFiliální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple V Lipkách, je nejhodnotnější historickou památkou současného Rýmařova, která svým významem zdaleka přesahuje regionální úroveň. Kaple V Lipkách, jak se katolická svatyně nazývá už odnepaměti, je právem považována za perlu severomoravského baroka.
Autorem projektu a stavitelem kaple byl rýmařovský stavební mistr Friedrich Höβler, dědeček prvního známého rýmařovského kronikáře Jana Josefa Langera (1729 - 1812). Už 1. října 1710 zahájil stavbu na nezvykle rozsáhlém oválném půdoryse. O tři léta později, roku 1713, stavitel dokončil hrubou stavbu. Autorem fresek v kapli V Lipkách je olomoucký malířský mistr Ferdinand Naboth. Tématem jeho práce byla ilustrace veršů známé a tehdy velmi frekventované modlitby k Panně Marii Salve Regina (Zdrávas Královno). Návrh zvládl téměř celý, práce však už déle nemocnému muži přivodila nápadné zhoršení zdraví a dílo tak musel nadobro přerušit. Naštěstí však těsně před svou smrtí Naboth přijal za tovaryše dosud neznámého Jana Kryštofa Handkeho, který prostředí Rýmařovska dobře znal - narodil se totiž roku 1694 v Janovicích. Jediná Handkeho freska z roku 1715 je nad hlavním vchodem, svým pojetím, odlišnou monumentální kompozicí i rozdílem v barevnosti se zásadně liší od Nabothových prací.
Kaple měla ohromné štěstí, že ji během celé existence ohrozil jen jediný požár v roce 1883, který zasáhl jen šindelovou střechu a zničil starší cibulovou barokní zvoničku.

 

 
 
náměstí Míru 6,  Rýmařov,  79501,  www.muzeumrymarov.cz