Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE: LÉKAŘSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE: LÉKAŘSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Prosklená vitrína ve foyer muzea bude od roku 2021 sloužit jako prostor pro čtvrtletní výstavy cyklu Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE. Sbírkové předměty, které se nemohou z kapacitních důvodů vlézt do dlouhodobé expozice a jsou proto po většinu času uloženy v depozitáři, tak budeme pro vás pravidelně vybírat a vystavovat pokaždé na stanovené téma - tentokrát Lékařství a zdravotnictví. Výstava potrvá do 30. června 2021.

Date

4. květen 2021

Tags

aktuální