Zámecký jarmark v Janovicích

Zámecký jarmark v Janovicích

Na červen plánujeme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Střediskem volného času Rýmařov, ZUŠ Rýmařov, školami Rýmařovska, Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu ad. uspořádat Zámecký jarmark u příležitosti zahájení zámecké sezóny v Janovicích, a to v sobotu 19. června 2021 od 11 hodin. Program: od 11 hodin bude v zámeckém areálu probíhat jarmark, 12:45 bude zahájena výstava na téma "Kulturní dědictví", od 13 hodin bude hrát historizující skupina Calata, ve 14 hodin divadlo Magnet Bruntál zahraje Pohádku o pejskovi a kočičce, ve 14:45 vystoupí Kouzelná Buřinka, v 15:30 pak Rocková skupina ZUŠ Rýmařov a v 16 hodin program uzavře hudební vystoupení skupiny Calata. Těšit se můžete na výstavu výtvarných prací ZUŠ Rýmařov a škol a školek Rýmařovska a keramického kroužku SVČ Rýmařov, výtvarné workshopy ZUŠ, expozici Jesenické pověsti a videoprezentaci škol. Podmínky akce se budou řídit aktuálními nařízeními Vlády ČR. Akce proběhne díky projektu "Kulturní dědictví", který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařovem.

 

logo EU PR 2019                                        FOND MIKROPROJEKTŮ

Date

21. květen 2021

Tags

budoucí