o bibliotece muzealnej

Częścią muzeum jest również biblioteka. Na czytelników czeka tu niemal 3000 woluminów. Jest to w większości literatura regionalna, historyczna, kulturoznawcza, przyrodoznawcza itp. Poza publikacjami monograficznymi znaleźć tu można periodyki naukowe (Střední Morava, Severní Morava itd.) i czasopisma (Rýmařovský horizont, Vpřed, Römerstadter Ländchen i inne), w większości związane z regionem. W roku 2012 biblioteka powiększyła się o dział literatury niemieckiej. Jego zbiory to głównie literatura klasyczna z drugiej połowy XIX i pierwszej XX wieku, która pozostała po przedwojennych mieszkańcach okolic miasta. Kolekcja liczy około 800 woluminów.Partneři muzea