o ekspozycji na Hrádku

Chronione stanowisko archeologiczne Hrádek – Burgstadel

Stanowisko archeologiczne Hrádek, znajdujące się nieopodal nám. Míru w Rýmařově, wykorzystywane jest przez muzeum jako jedno z miejsc eksponowania swoich zbiorów geologicznych. Prezentowana jest tam również historia miejsca, na którym znajduje się stanowisko.

Znaleziono tu monety rzymskie z czasów cesarza Domicjana (I w n.e.) świadczące o obecności plemion germańskich.

W okresie przedkolonizacyjnym (przed r. 1250) powstało tu ufortyfikowane centrum osady leśnej, jednostki administracyjnej państwa Przemyślidów, z którego zarządzano zasiedlaniem okolicy. Pod jego auspicjami późniejsi osadnicy niemieccy założyli miasto (najpóźniej w 1278 roku). Twierdzę, zarządzaną już wówczas przez królewskiego rządcę, zmodernizowali na zameczek miejski i pod koniec XIII wieku włączyli go do fortyfikacji Rýmařova. Na przełomie XIII i XIV wieku przetapiano tu złoto z okolicznych kopalń i złóż rozsypiskowych.

Pod koniec XIV wieku za pomocą ziemi i odpadów z nieodległej huty żelaza podwyższono kopiec, a na jego szczycie zbudowano z drewna i gliny odmienną od wcześniejszej ufortyfikowaną rezydencję. W lecie 1405 roku po zakończeniu wojen morawskich margrabiów została ona zdobyta przez landwerzystów i wraz z przylegającą do niej częścią miasta spłonęła w pożarze, po którym nie została już odbudowana. Miejsce przez jakiś czas funkcjonowało jako jatki, a w II połowie XV wieku powstał tu warsztat garncarski aż do XVII wieku produkujący ekskluzywną białą ceramikę.

Rozległy zbiór artefaktów pochodzących z badań archeologicznych, które w latach 1969–1973 i 1976–1988 prowadzili PhDr. Vladimír Goš, CSc., ing. Jaromír Novák oraz Mgr. Jiří Karel, znajduje się w zbiorach muzeum, które prezentuje je w ramach wystawy stałej.

Replika fundamentów budynku mieszkalnego twierdzy z dobudowanym mechanizmem grzewczym ilustruje stan z końca XIII wieku. We wschodniej części stanowiska obok budynku przetapiano złoto.

 

galeria zdjęć
Partneři muzea