Kaple V Lipkách

Perla severomoravského baroka postavená na elipsovitém půdorysu. Klenba nese úžasnou rozsáhlou freskovou výzdobu olomouckého malíře Ferdinanda Nabotha a vůbec první fresku Jana Kryštofa Handkeho, rodáka z Janovic, z roku 1714. Interiér zdobí také soubor barokních oltářů zhotovených olomouckou dílnou Davida Johanna Zürna.

Kaple V Lipkách

Partneři muzea