o expozici na Hrádku

Chráněná archeologická lokalita Hrádek - Burgstadel

Lokalita Hrádek, která se nachází nedaleko od nám. Míru v Rýmařově, je využívána jako externí součást geologické expozice Městského muzea Rýmařov a expozice představující historii tohoto místa.

Místo nálezu římských mincí císaře Domitiana z 1. stol. po Kr. svědčí o přítomnosti Germánů.

V předkolonizačním období (před r. 1250) zde vzniklo opevněné centrum lesního újezdu, správního celku přemyslovského státu, které zároveň řídilo osidlování oblasti. Pod jeho ochranou založili později němečtí kolonisté město (nejpozději 1278). Pevnost nyní již královského fojta ve stejném období zmodernizovali na městský hrad a na konci 13. stol. jej zapojili do fortifikace celého Rýmařova. Na přelomu 13. a 14. stol. se zde tavilo zlato z okolních dolů a rýžovišť.

Ke konci 14. století zvýšili pahorek násypem zeminy a odpadového materiálu z nedaleké železářské huti a na jeho temeni postavili na jiném principu opevněné sídlo ze dřeva a hlíny. V létě 1405 bylo po ukončení válek moravských markrabat dobyto zemskou hotovostí a s přilehlou částí města se stalo obětí požáru a nebylo již obnoveno. Po masných krámech v 2. pol. 15. stol. se zde usadil hrnčíř a vyráběl až do 17. stol. exkluzivní bílou keramiku.

Rozsáhlý soubor artefaktů z archeologického výzkumu, který v letech 1969–1973 a v 1976–1988 prováděli PhDr. Vladimír Goš, CSc., ing. Jaromír Novák, Mgr. Jiří Karel, se nachází ve sbírkách a v dlouhodobé expozici Městského muzea Rýmařov.

Replika základů obytné budovy městského hradu s přistavěným otopným zařízením dokládá situaci na konci 13. stol. Ve východní části lokality vedle budovy se tavilo zlato.

 

fotogalerie
Partneři muzea