expozice

Historie Rýmařova

V prvním sále muzea si návštěvník může prohlédnout několik nálezů vztahujících se k době kamenné, bronzové a železné. Ty však povětšinou nepatří svou proveniencí k Rýmařovu, nýbrž pocházejí z různých částí severní Moravy. Nejstarším prokazatelně v Rýmařově nalezeným předmětem je římská mince z 1. století n. l. Ve stejné místnosti se představují návštěvníkům také nálezy z tzv. předměstské osady. Tato část je přehledně rozdělena na předměty vztahující se k jednotlivým fázím osídlení - slovanské a pozdější německé. Historie Rýmařova pokračuje v dalším sále, kde jsou prezentovány nálezy z doby od založení města (70. léta 13. století) po 15. století. Mimo jiné jsou zde vitríny věnované počátkům města, rýmařovskému Hrádku, ale i nedalekému hradu Strálek. Ve třetím sále se návštěvník může seznámit s obdobím renesance na Rýmařovsku. Většina exponátů se týká zámku v Janovicích a jsou představeni i tehdejší majitelé janovického panství - rod Hoffmannů z Grünbüchlu. Expozice dále pokračuje 18. a 19. stoletím v prostorách chodby.Geologie jižního Jesenicka

Předvádí jak pestrost nerostů, minerálů a hornin Jesenicka, tak jejich využití ve stavebnictví či želeářské činnosti.  Geologická expozice pokračuje volně přístupnou externí expozicí v lokalitě Hrádek nedaleko náměstí. 

 

Textilnictví na Rýmařovsku

V expozici je možno zhlédnout soubor církevních hedvábných brokátů, soubor kněžských ornátů protkávaných zlatem a stříbrem,, část produkce Hedvy Rýmařov (dnes Hedva Český Brokát) a řadu nástrojů a strojů pro zpracování textilu a textilní suroviny. Návštěvník se seznámí s historií textilnictví na Rýmařovsku od jeho počátků v 18. století až k dnešním dnům.

  

Dolování na Rýmařovsku

Vystaveny jsou nálezy od 14. do 20. století, například hornická kladívka, mlátky, kahany, vrtáky a celá řada dalších předmětů týkajících se dolování. Stěny zdobí erby okolních vsí a měst s důlní tématikou (např. Horní Město, Skály, Bruntál) a kopie ilustrací ke kapitolám o rýžování zlata z Agricolových Dvanácti knih o hornictví a hutnictví (originál knihy pochází z poloviny 16. století). Expozici uzavírá podrobná mapa okolí města Rýmařova, na které jsou vyznačena místa těžby kovů, které se zde dobývaly v průběhu 13. až 20. stol. 

 

fotogalerie

Partneři muzea