Zámek Janovice

Janovický zámek byl sídlem majitelů janovického (dříve rabštejnského) panství. Původní pozdně gotickou tvrz postavil v letech 1520 až 1530 zástavní pán Petr ze Žerotína. Na renesanční zámek jej přestavěl Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu, osobní přítel císaře Rudolfa II. Roku 1721 přechází panství po krátkém období dietrichštejnském do vlastnictví jilemnických hrabat Harrachů, kterým zůstalo až do druhé světové války. Za jejich správy byl zámek rozšířen do současné podoby a několikrát přestavován. Poslední úpravy proběhly během 19. století a na počátku 20. století, kdy vzniklo v zámeckém parku také severské arboretum. Po válce byl rodině majetek zabaven, část mobiliáře vyvezena do Maďarska, něco umístěno na zámku Liběchov a většina zničena nebo rozkradena. V letech 2011–2018 janovický zámek zpřístupňovalo Městské muzeum Rýmařov, které ve spolupráci s řadou městských organizací a dobrovolníků pro letní sezónu zajišťovalo také kulturní program (letní kina, koncerty, divadla, čtení aj.). Od roku 2019 spadá zámek Janovice pod správu Národního památkového ústavu.

Zámek Janovice

Akce

historie akcí

Partneři muzea