150 LET ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V RÝMAŘOVĚ, 7.-26.6.2022

150 LET ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V RÝMAŘOVĚ, 7.-26.6.2022

Úterní odpoledne 7. června patřilo rýmařovským dobrovolným hasičům, o jejichž stopadesátileté činnosti byla zahájena výstava v komorním prostoru Galerie Pranýř rýmařovského muzea. O historii SDH promluvil dlouholetý člen Otakar Meissel. Zpestřením vernisáže se stalo přistavené požární auto.

Před dvěma lety bylo v plánu uspořádat výstavu a oslavu 150. výročí založení německého dobrovolného hasičského sboru v Rýmařově a zároveň 75. výročí založení sboru českého. Covidová pandemie však všechny plány odsunula až na letošní rok. Do 27. června probíhá výstava v městském muzeu a v sobotu 30. července se ve Flemmichově zahradě odehrají oslavy výročí 150 let SDH v Rýmařově.

Město Rýmařov mělo na požáry smůlu zřejmě již od doby svého založení v druhé polovině 13. století. Teprve kroniky vedené – někdy méně podrobně, někdy více – a dochované od 16. století informují o požárech většinou jednotlivých domů, zmiňují také několik zhoubných požárů, během nichž vyhořelo takřka celé centrum. Byly to neblahé roky 1405, 1559, 1561, 1609, 1668, 1694 a 1790. Poslední zmíněný požár propukl tři roky po vydání prvního požárního řádu tehdejším starostou Antonínem Hönigschimdtem. V roce 1870 pak byla založena rýmařovská organizace dobrovolného hasičstva, a to podle vzoru města Uničova, Olomouce, Moravské Třebové, Bruntálu, Krnova či Opavy.

Po skončení druhé světové války a odsunu původního německého obyvatelstva byl logicky založen český rýmařovský sbor dobrovolných hasičů, do něhož se již v roce 1945 zapojilo 55 aktivních členů. Zpočátku organizace využívala starou požární zbrojnici v budově dnešní ZŠ na Školním náměstí a nalezené vybavení po německých předchůdcích. Své hasičské sbory měly v té době rovněž podniky Henap (Brokát, později Hedva), Rudný (později Geologický) průzkum či ČSAD. Od roku 1946 se začaly pravidelně konat hasičské plesy a nejrůznější soutěže. V roce 1953 získal sbor dům na náměstí pojmenovaný na „Dům požárníků“, od roku 1956 pak probíhala výstavba garáží, později i hasičské zbrojnice na ulici Revoluční, kde dnes sídlí Hasičský záchranný sbor MSK. Dobrovolní hasiči mají nyní zázemí v nově vybudované zbrojnici na Palackého ulici.

Hasičský záchranný sbor (HZS) tvoří profesionální hasiči. Vedle nich ve městech a obcích fungují sdružení dobrovolných hasičů, která jezdí po soutěžích, pořádají hasičské plesy, pracují s dětmi apod. Jednotka sboru dobrovolných hasičů (SDH) je pak zřízena obcí a představuje tzv. výjezdovou jednotku, jež má za úkol vyjíždět jako podpora profesionálních hasičů. Hasiči v této jednotce drží čtyřiadvacetihodinovou pohotovost, což znamená, že po tu dobu neopouští Rýmařov a je v případě vyhlášení poplachu ihned schopna dorazit na zbrojnici a vyjet k zásahu.

Ať je člověk příslušníkem té či oné jednotky, všichni členové si pro svou obětavost, nasazení při zdolávání nebezpečí i za cenu ohrožení vlastního života zaslouží velkou úctu. Že se na ně můžeme spolehnout, jsme se ostatně přesvědčili v uplynulých letech a měsících během coronavirové pandemie a nynější krize, způsobené válkou rozpoutanou Putinovým režimem. Přijďte hasiče podpořit svou návštěvou výstavy, na níž uvidíte historickou i současnou výstroj, fotografie, kroniky či dokumenty.

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 6/2022

 

fotogalerie vernisáž

 

fotogalerie výstava

Date

19. květen 2022

Tags

ukončené

Partneři muzea