BAROKNÍ MALÍŘ JAN KRYŠTOF HANDKE. JANOVICKÝ RODÁK, 20.9.-24.11.2024

BAROKNÍ MALÍŘ JAN KRYŠTOF HANDKE. JANOVICKÝ RODÁK, 20.9.-24.11.2024

Městské muzeum Rýmařov a Galerie Octopus vás zvou na výstavu a doprovodný program

Barokní malíř. JAN KRYŠTOF HANDKE. Janovický rodák (1694–1774)

330. výročí narození a 250. výročí úmrtí

Program k 330. výročí narození a 250. výročí úmrtí J. K. Handkeho:

Pátek 20. 9.                18:00, 19:00

Mše, koncert v kapli V Lipkách

Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie, zv. kaple V Lipkách (18:00)

Koncert: Jan Rotrekl: Varhanní recitál (19:00)

Sobota 5. 10.              16:00

Vernisáž v muzeu

Vernisáž výstavy a představení katalogu v Galerii Octopus rýmařovského muzea, úvodní slovo PhDr. Leoš Mlčák, P. ICLic. Mgr. František Zehnal, Th.D., a Mgr. Michal Vyhlídal

6. 10. – 24. 11.

Výstava v muzeu

Výstava obrazů, fotografií a historických předmětů Barokní malíř Jan Kryštof Handke. Janovický rodák v Galerii Octopus rýmařovského muzea

Čtvrtek 17. 10.          18:00

Přednáška v muzeu

Přednáška prof. Ladislava Daniela (Univerzita Palackého v Olomouci) o životě a díle J. K. Handkeho

Čtvrtek 7. 11.             18:00

Přednáška v muzeu

Přednáška PhDr. Leoše Mlčáka o životě a díle J. K. Handkeho v kontextu mikroregionu Rýmařovska

Čtvrtek 21. 11.           18:00

Komentovaná prohlídka v muzeu

Komentovaná prohlídka výstavy vedená Mgr. Michalem Vyhlídalem

Výstava a doprovodný program probíhají díky finanční dotaci Ministerstva kultury ČR a města Rýmařova a ve spolupráci s Římskokatolickou farností Rýmařov.

Date

3. červenec 2024

Tags

budoucí

Partneři muzea