MIROSLAV GLACNER: KOSTELY KRÁSNÉ A VZÁCNĚ OTEVŘENÉ, 12.9.-29.10.2023

MIROSLAV GLACNER: KOSTELY KRÁSNÉ A VZÁCNĚ OTEVŘENÉ, 12.9.-29.10.2023

Už od roku 1985 se v září konají Dny evropského dědictví (DED) zaštítěné Evropskou unií a Radou Evropy. Každým rokem se do této „nejznámější participativní kulturní události“ zapojuje na 50 zemí, zpřístupní se na tisíc památek a lokalit, které navštíví více než 20 milionů lidí. I letos se do Dnů zapojilo Městské muzeum Rýmařov s programem, o který projevilo zájem bezmála 250 návštěvníků.

Jak informují oficiální stránky DED, smyslem akce je zvýšení povědomí o evropském kulturním bohatství a rozmanitosti, podnícení zájmu o evropské kulturní dědictví, boj proti rasismu a xenofobii a podpora větší tolerance vůči jiným kulturám v celé Evropě, nemalým cílem je rovněž apel na veřejnost a vládu o potřebě chránit kulturní dědictví. Jako každý rok bylo stanoveno téma, které pro ten letošní znělo „Život v památkách“.

Program rýmařovského muzea se odvíjel od pěti vybraných duchovních památek, v nichž se život na většinu času zastavil a rozbíhá se obvykle pouze dvakrát do roka v závislosti na církevních svátcích (Vánoce, Velikonoce či svátek zasvěcení). Jsou jimi kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích, unikátní starokatolická zvonice v Jamarticích, kostel sv. Jana Křtitele v Kněžpoli, kostel sv. Kateřiny ve Stránském a kostel sv. Antonína ve Vajglově. Tyto památky ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Rýmařově v červnu navštívili studenti Gymnázia a SOŠ Rýmařov, aby se obeznámili s místem, v němž budou v září provázet. Společně s nimi jednotlivé lokality navštívil rýmařovský fotograf Miroslav Glacner, který nasnímal sérii fotografií, jejichž výběr byl představen na výstavě Kostely krásné a vzácně otevřené v komorním prostoru Galerie Pranýř. Vernisáž výstavy velkoformátových barevných i černobílých snímků proběhla v úterý 12. září. Následující den v muzeu pronesli historikové Petr Balcárek a Filip Vrobel přednášku o zmíněných církevních stavbách. Ve čtvrtek 14. září byly od tří do osmi hodin večer svatostánky otevřeny v rámci prohlídek komentovaných studenty rýmařovského gymnázia. V pátek program zakončil koncert šumperského sboru ŽAVEZ v kostele sv. Kateřiny ve Stránském.

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 9/2023

fotogalerie vernisáž

 

Date

15. srpen 2023

Tags

ukončené

Partneři muzea