MARIE KODOVSKÁ: VÝBOR Z BÁSNÍ, I. POHÁDKY

MARIE KODOVSKÁ: VÝBOR Z BÁSNÍ, I. POHÁDKY

V sobotu 27. října se v rámci oslav stého vzniku Československa konal křest nové knihy, která vyšla péčí Městského muzea Rýmařov. Kniha je to doslova průlomová, jde totiž o první díl výboru z poezie rýmařovské insitní básnířky a malířky Marie Kodovské.

Malířku Marii Kodovskou, v 90. letech málem zapomenutou, se podařilo v povědomí veřejnosti oživit díky několika výstavám a obrazovým katalogům (ve spolupráci Městského muzea Rýmařov a Muzea Wsi Opolskiej v Polsku i prostřednictvím stálé galerie, kterou v autorčině domku na Mlýnské ulici založil Ing. František Orság. Kodovská ovšem byla také velmi plodnou básnířkou, a to dokonce podstatně dříve, než začala malovat. Její básně však až na několik drobných ukázek nebyly zatím publikovány, v knižním výboru dosud vůbec.

Městské muzeum Rýmařov letos získalo grant Moravskoslezského kraje na přípravu prvního knižního vydání básní Marie Kodovské. Kunsthistorik Michal Vyhlídal se svolením autorčina syna Vladimíra Kodovského z dochovaných strojopisných svazků vybral básně na

pohádková témata, která tvoří první díl zamyšleného čtyřsvazkového výboru. Právě ten editoři v sobotu představili čtenářům.

Samotnému křtu předcházela vernisáž výstavy Marie Kodovská – Zakřikovaná básnířka v rýmařovském muzeu s přednáškou o insitní autorce i o přípravě knížky. Editoři Kodovskou představili se všemi specifiky její literární tvorby – zpočátku utajované a „zakřikované“,

nicméně intenzivní, vytvářené osobitým jazykem. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout několik originálů ilustrovaných strojopisných svazků, jež za života Kodovské nechal její syn Vladimír vázat v Bruntále a které byly hlavním pramenem pro knižní výbor.

V sobotu odpoledne se v Městském divadle Rýmařov rovněž konala premiéra inscenace divadelní pohádky Námluvy u staré čarodějnice, jejíž text čtenáři v prvním dílu výboru také najdou. Vtipnou pohádku nastudovali žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Rýmařov pod režijním vedením Silvie Jablončíkové s velkou invencí. Příběhu dodali rámec, zapojili prvky stínového divadla i zpěv s živým doprovodem na kytaru. Publikum téměř zaplněného sálu divadla jejich výkon odměnilo bouřlivým potleskem.

Knihu Výbor z básní I – Pohádky Marie Kodovské s autorčinými ilustracemi edičně připravili Michal Vyhlídal a Zdenka Přikrylová Nesetová, grafickou úpravu navrhl Roman Karel. Knížka je k dostání v informačním centru rýmařovského muzea. V příštích letech by měly vyjít další svazky, věnované sci-fi a snovým námětům, lyrické poezii nebo autobiografickým básním Marie Kodovské.

ZN (Zdenka Přikrylová Nesetová)
Rýmařovský horizont 20/2018

pdfdivadlo_program_ke stazeni.pdf

Date

26. červen 2020

Tags

publikace

Partneři muzea