BOHUMIL ŠVÉDA: FOTOGRAF LYRICKÝ A DOKUMENTUJÍCÍ

BOHUMIL ŠVÉDA: FOTOGRAF LYRICKÝ A DOKUMENTUJÍCÍ

Katalog vyšel k autorově retrospektivní výstavě Fotograf lyrický a dokumentující, která se v Galerii Octopus a Galerii Pranýř uskutečnila v termínu od 4. do 26. 2. 2023. Katalog na 40 stranách prezentuje průřez Švédovy fotografické činnosti. Publikace vyšla za laskavé finanční podpory města Rýmařova.

 

Snažím se tvořit, zobrazovat realitu podle svého výtvarného cítění, ukazovat ostatním, jak to vidím já, případně dokumentovat skutečný život v dané realitě. Hledám nový pohled na věc, alternativní způsoby, jak znázorňovat fotografovaný objekt v jiné perspektivě, hledám, na co se já i lidé rádi podívají. Fotografování mi přináší řadu nezapomenutelných zážitků, znamená pro mne náplň volného času a určitou seberealizaci, velmi rád vzpomínám na okamžiky prožité s fotoaparátem, v temné komoře nebo při postprodukci fotografií na počítači.

(Bohumil Švéda)

Většina Rýmařovanů si osobnost Bohumila Švédy spojuje s jeho dlouholetým pedagogickým působením. Někteří o něm navíc vědí, že vždycky rád sportoval, cestoval a také fotografoval. S jeho snímky se lidé pravidelně setkávali v periodiku Rýmařovský horizont či na výstavách. V devatenácti okresních i celostátních fotografických soutěžích za ně sklidil významná ocenění. Rok 2023 je příhodnou příležitostí k uspořádání retrospektivní výstavy, představující průřez autorovou fotografickou tvorbou, a to navíc k jeho 85. narozeninám.

Jak název výstavy Bohumil Švéda – Fotograf lyrický a dokumentující napovídá, byl autor už od počátku v 60. letech minulého století rozkročen mezi dokumentem a volnou tvorbou. Ona dokumentační část představuje zejména pro Rýmařov a jeho mikroregion nesmírně cenný pramen, zachycuje totiž starou zástavbu města, jeho osobnosti (např. kněze Františka Vaňáka) či klíčové společenské a kulturní události (např. archeologické výzkumy, okupaci země 21. srpna 1968, uctění památky Jana Palacha rýmařovskými studenty, založení fabriky RD Jeseník, sametovou revoluci ad.). Řada z těchto snímků byla otištěna jak v městských novinách, tak v několika knižních publikacích a stala se notoricky známými.

Ne tak Švédovy fotografie z volné tvorby. Tu tvoří tři typická témata: krajina, zátiší a architektura, a to především se zaměřením na detail, vůči němuž je autor velice citlivý a všímavý. Zatímco Švédovo rané dílo vykazuje surrealistickou polohu a vytváří snový, často i groteskní černobílý svět (např. Nezdvořák, Strážce, Zátiší), jeho pozdější snímky jsou již převážně barevné, minimalistické, místy až puristické. Autor dosahuje velkorysého, monumentálního a jaksi nadčasového účinku zejména v zachycení architektonických detailů (např. Variace modré, Ptáci, Setkání věků). Rané dílo má grafický a kresebný výraz, novější fotografie svou barevnou skvrnovitostí inklinují k malířskému výrazu (např. Azurové variace, Mimozemšťané, Přírodní paleta). Některé fotografie doprovází výňatky z poezie různých básníků – nemusely by, protože Švédovy fotografie jsou samy o sobě vizuálními básněmi. Zdenka Nesetová před lety napsala, že jeho snímky jsou „poetickou matematikou“. Vystihla tak promítnutí Švédovy profesní aprobace (matematika, fyzika, informatika) do výběru námětů, práci s pevně vystavěnou kompozicí a geometrií, přesto však s lyrickým nádechem. Neměl by být pominut ani autorův smysl pro humor (přátelé jej znají jako milovníka a vykladače vtipů), jenž se do fotografií rovněž promítá, a to především v jejich pojmenování (např. Mrtvá sezóna, A je to v…, Individualista).

Bohumil Švéda se právem zařadil mezi význačné osobnosti Rýmařova, ať už svým dlouholetým pedagogickým působením, prací pro město či fotografickou tvorbou. Patří k plejádě významných fotografů našeho mikroregionu, jakými jsou Jaroslav Němec, Jindřich Štreit, z mladší generace pak Miloslav Požár, Marek Zoth či Roman Panáček.

Michal Vyhlídal

 

ŠVÉDA, Bohumil. Fotograf lyrický a dokumentující. Rýmařov: Městské muzeum Rýmařov – Spolek OCTOPUS, 2023. ISBN 978-80-88500-02-5, brožovaná, 40 stran.

RÝMAŘOV logotyp RGB 1400px

 

Date

3. únor 2023

Tags

publikace

Partneři muzea