BOHUMIL ŠVÉDA: FOTOGRAF LYRICKÝ A DOKUMENTUJÍCÍ, 4.-26.2.2023

BOHUMIL ŠVÉDA: FOTOGRAF LYRICKÝ A DOKUMENTUJÍCÍ, 4.-26.2.2023

V sobotu 4. února proběhla v Galerii Octopus rýmařovského muzea první letošní vernisáž, a to výstavy rýmařovského fotografa a pedagoga Bohumila Švédy. Ten v květnu oslaví své 85. výročí, výstava je proto retrospektivní a Spolek OCTOPUS k ní ve spolupráci s muzeem autorovi vydal i katalog.

„Snažím se tvořit, zobrazovat realitu podle svého výtvarného cítění, ukazovat ostatním, jak to vidím já, případně dokumentovat skutečný život v dané realitě. Hledám nový pohled na věc, alternativní způsoby, jak znázorňovat fotografovaný objekt v jiné perspektivě, hledám, na co se já i lidé rádi podívají. Fotografování mi přináší řadu nezapomenutelných zážitků, znamená pro mne náplň volného času a určitou seberealizaci, velmi rád vzpomínám na okamžiky prožité s fotoaparátem, v temné komoře nebo při postprodukci fotografií na počítači.“ Takto před lety zhodnotil Bohumil Švéda (*1938) svůj celoživotní koníček. Většina Rýmařovanů si jej spojí s jeho pedagogickým působením na I. ZDŠ a se dvěma dalšími kolegy a přáteli – historikem, archeologem a obnovitelem muzea Jiřím Karlem a germanistou a anglistou Otto Spitzerem. Oba spolu s necelou stovkou návštěvníků dorazili na sobotní vernisáž, aby oslavili nejen nadcházející půlkulatiny Bohumila Švédy, ale též zavzpomínali a potěšili se průřezem jeho fotografické tvorby.

O životě a díle Bohumila Švédy bylo podrobněji pojednáno v mimořádném vydání Rýmařovského horizontu na téma Fotografové Rýmařovska (v prodeji v IC), představme alespoň ve stručnosti koncepci výstavy. Ta, jak již bylo zmíněno, je pojata průřezově. V komorním prostoru Galerie Pranýř zaujímá prostor na stěnách a ve vitrínách Švédova dokumentační tvorba, jež je součástí muzejní sbírky. Vystavena je jeho vůbec nejstarší fotografie z období působení ve fotokroužku, jehož se stal autor členem v roce 1962. Následuje výběr z dokumentačně nejdůležitějších souborů – vjezd tanků polské armády na rýmařovské náměstí 21. srpna 1968, průvod a zapálení svíčky k uctění památky Jana Palacha místními gymnazisty, František Vaňák při opravě kaple V Lipkách či v průvodu s ostatky sv. Cyrila nebo působivé snímky zachycující město během sametové revoluce. Návštěvníci jistě ocení i soubor srovnávacích fotografií zástavby Rýmařova v letech 1962–2015, které mohou znát jako obrazový seriál Rýmařovského horizontu či z publikace Rýmařov v proměnách času (v prodeji v IC), vystavené spolu s dalšími knihami obsahujícími Švédovy fotografie.

Malý sál Galerie Octopus opanoval výběr z autorovy černobílé tvorby z 60. až 80. let. Zatímco Švédovo rané dílo vykazuje surrealistickou polohu a vytváří snový, často groteskní černobílý svět (např. Nezdvořák, Strážce, Zátiší), jeho pozdější snímky jsou již převážně barevné, minimalistické, místy až puristické. Ty jsou k vidění ve velkém sále galerie. Autor v nich dosahuje velkorysého, monumentálního a jaksi nadčasového účinku zejména v zachycení architektonických detailů (např. Variace modré, Ptáci, Setkání věků). Rané dílo má grafický a kresebný výraz, novější fotografie inklinují k malířskému výrazu (např. Azurové variace, Mimozemšťané, Přírodní paleta). Některé doprovází výňatky z poezie – nemusely by, protože Švédovy snímky jsou samy o sobě vizuálními básněmi. Zdenka Nesetová před lety napsala, že jeho snímky jsou „poetickou matematikou“. Vystihla tak promítnutí Švédovy profesní aprobace (matematika, fyzika, informatika) do výběru námětů, práci s pevně vystavěnou kompozicí a geometrií, přesto však s lyrickým nádechem. Neměl by být pominut ani autorův smysl pro humor (přátelé jej znají jako milovníka a vykladače vtipů), jenž se do fotografií rovněž promítá, a to především v jejich pojmenování (např. Mrtvá sezóna, A je to v…, Individualista).

Bohumil Švéda se právem zařadil mezi význačné osobnosti Rýmařova, ať už svým dlouholetým pedagogickým působením, prací pro město či fotografickou tvorbou. Patří k plejádě významných fotografů našeho mikroregionu, jakými jsou Jaroslav Němec, Jindřich Štreit, z mladší generace pak Miloslav Požár, Marek Zoth či Roman Panáček.

 

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 2/2023

 

fotogalerie vernisáž

fotogalerie výstava

Date

9. leden 2023

Tags

ukončené

Partneři muzea