FLEMMICHOVÉ A SCHIELOVÉ - TEXTILNÍ DĚDICTVÍ

FLEMMICHOVÉ A SCHIELOVÉ - TEXTILNÍ DĚDICTVÍ

Celoroční projekt „Rýmařov a Prudnik – města tkalců. Společné dědictví“, jenž je financován z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařovem, se pomalu blíží ke konci. Ve středu 5. prosince 2019 v sále prudnické ZUŠ Muzeum Ziemie Prudnickiej spolu s Městským muzeem Rýmařov a zástupci obou měst pokřtili nově vzniklou publikaci a otevřeli zmodernizovanou expozici v Centru tkalcovských tradic.

Muzea v Prudniku a Rýmařově, od sebe vzdálená dvaasedmdesát kilometrů, v sobě v roce 2018 našla partnery na příhraniční spolupráci. Obě města mají totiž podobně bohatou textilní tradici, která kulminovala zejména v druhé polovině 19. století a zastavila ji až hospodářská krize s vypuknutím druhé světové války. V Rýmařově tuto epochu symbolizují dvě rodiny textilních podnikatelů – Flemmichové a Schielové, v Prudniku jsou to pak podobně filantropičtí a podnikaví Fränkelové a Pinkusové. Ti v obou městech kolem poloviny 19. století založili podniky, jež svými výrobky, které sbíraly ocenění na světových výstavách, městu a regionu zajistily slávu a věhlas. S jejich prosperitou souvisí také architektonická výstavba města. Podnikatelé vybudovali nejen tovární haly (v Prudniku tehdy největší na světě), ale postavili také své rodinné vily, založili městské parky, financovali výstavbu synagogy, městských lázní či nemocnice. Tito svědkové své doby však v průběhu druhé poloviny 20. století museli čelit nejrůznějším přestavbám, bezohlednému ničení, chátrání či i nenávratnému bourání, jehož jsme svědky i v těchto dnech.

V dvousvazkovém průvodci velikosti 15 x 15 cm autoři Marcin Husak a Michal Vyhlídal zachycují historii těchto staveb a příběh jejich zakladatelů a stavebníků. Prostřednictvím mapy se mohou zájemci vydat na místa, kde textilní fabriky, vily či parky stály (či stále stojí) a podle reprodukcí dobových fotografií, pohlednic či plánů je porovnat se současným stavem. Každý ať dojde k vlastnímu názoru, zda naši předkové po druhé světové válce (a také my sami) naložili s architektonickým dědictvím textilního průmyslu s úctou a obdivem k jejich zakladatelům, nebo jej dovedli k ostudnému zániku. Publikace Flemmichové a Schielové – textilní dědictví / Fränkelovi a Pinkusovi – živoucí odkaz bude k dostání od května příštího roku v expozici textilnictví v budově Hedvy Česky brokát, kde se díky projektu Technotrasa Surová krása plánuje bohatý program s mimořádnými komentovanými prohlídkami v kostýmech a s divadelními scénkami.

V rámci celoročního projektu Městské muzeum Rýmařov spolu s Hedvou Český brokát a polskými partnery v létě otevřeli v rýmařovské textilce novou expozici Jak vzniká tkanina (RH 8/2019). Po představení česko-polského průvodce byla ve středu 5. prosince představena také zmodernizovaná expozice v Centru tkalcovských tradic v Prudniku v čele s premiérou čtvrt hodinového dokumentu o Fränkelech a Pinkusech v polském a českém znění, které namluvila Barbora Niedobová. Projekt pak ukončí společná lednová přednáška dvou zástupců obou muzeí v Prudniku.    

 

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 13/2019

 

 

logo EU PR 2019

 

Date

7. září 2020

Tags

publikace

Partneři muzea