FRANZ BRIXEL: HORSKÁ KRONIKA

FRANZ BRIXEL: HORSKÁ KRONIKA

Šest let práce na prvním českém překladu Horské kroniky Franze Brixela vrcholí jejím knižním vydáním. Nová kniha, která v sobě spojuje německé i české znění, se křtila v sobotu 8. prosince 2018 v rýmařovském muzeu.

I sedmdesát let po válce vydává náš kraj zapomenutá svědectví o své minulosti. Dokladem je nález z janušovské špulkárny. Když město Rýmařov rozhodlo v roce 2012 o demolici tohoto nevyužitého průmyslového objektu, nikdo netušil, jaký poklad skrývá. Během bouracích prací dělníci odhalili skrýš pod krovem špulkárny, v níž byly uloženy dokumenty a předměty původních majitelů, členů rodiny Alfreda Zuppingera. Ti byli po druhé světové válce nuceni opustit domov a v zazděné skrýši na půdě špulkárny zanechali vše, co si nemohli vzít s sebou. Mezi nalezenými věcmi byly i knihy, mimo jiné tisk z roku 1895 z dílny rýmařovského nakladatele a knihkupce Hugo Schuberta s názvem Gebirgs-Chronik.

Drobná knížka obsahovala nejedno překvapení. Jako autor je na obálce uveden zdejší rodák, spisovatel Franz Brixel, nicméně na titulní straně za předsádkou lze číst jméno Vincenze Brixela, jeho otce. Také podtitul „vážné a veselé příběhy z Rýmařova a okolí“ sliboval mnohé, a tak se zrodila myšlenka přeložit kroniku do češtiny a uveřejnit ji jako seriál. S jednotlivými kapitolami se mohli čtenáři pravidelně setkávat v letech 2013–2017 na stránkách Rýmařovského horizontu.

V závěru loňského roku podalo Městské muzeum Rýmařov žádost o grant Ministerstva kultury ČR na knižní vydání Horské kroniky. Díky udělenému grantu mohla během letošního roku vzniknout publikace obsahující nejen kompletní český překlad, ale i původní německé znění. Slavnostně pokřtěna byla v sobotu 8. prosince v muzeu, které v galerii Pranýř připravilo i výstavu ke knize a osobnosti jejího autora.

Po šesti letech soustavných příprav se tak podařilo knižně vydat tuto jako zázrakem dochovanou sbírku historek z Rýmařovska z doby druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století. Poutavé a místy groteskní příběhy zachycují život v našem kraji ještě před rozvojem průmyslu, v dobách, kdy jej obývali domácí tkalci, punčocháři, provazníci, soukeníci, ševci a další řemeslníci.

Knihu z originálu do češtiny přeložila Jitka Procházková, dvojjazyčné vydání edičně připravila Zdenka Přikrylová Nesetová, graficky zpracoval Roman Karel a vydalo Městské muzeum Rýmařov s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a města Rýmařova. Horská kronika je českým čtenářům k dispozici v Informačním centru při městském muzeu, část nákladu bude také distribuována do partnerského města Zeilu am Main, kde žije početná komunita odsunutých německých obyvatel Rýmařovska.

 

ZN (Zdenka Přikrylová Nesetová)

Rýmařovský horizont 23/2018

 

 

 

 

 

bar.ces.poz

Date

3. září 2020

Tags

publikace