KROJOVÉ INSPIRACE NAPŘÍČ REGIONY

KROJOVÉ INSPIRACE NAPŘÍČ REGIONY

Publikace etnografky PhDr. Romany Habartové na příkladu souboru rekonstrukcí tradičních krojů z let 1820 až 1920 pojednává o hmotném i nehmotném kulturním dědictví na Moravě a ve Slezsku a regionální tradiční textilní technologii včetně výroby brokátu, který charakterizuje Moravskoslezský kraj ve vazbě na jeho manufakturní i tovární výrobu a moravské regiony, kde se brokát uplatňuje mj. v tradičním lidovém odívání.

Publikace vyšla ve spolupráci se spolkem Kunovjan, Hedvou Český Brokát a díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a města Rýmařova.

logo MSK

Date

20. červenec 2022

Tags

publikace

Partneři muzea