KVĚTY A KYTICE V DÍLE MARIE KODOVSKÉ

KVĚTY A KYTICE V DÍLE MARIE KODOVSKÉ

 

Po zahrádkářské výstavě kreseb Josefa Čapka v muzeu a otevření janovického zámku s květinovou expozicí prací ZUŠ a dalších škol a školek, výstavou janovického naivisty Miroslava Morávka a fotografického cyklu Zahrádkáři Davida Macháče vrcholí stanovené téma na letošní rok výstavou s všeříkajícím názvem Květy a kytice v lidovém a naivním umění a v díle Marie Kodovské.

Výstava opět vznikla na základě úspěšné spolupráce Městského muzea Rýmařov a Galerie Marie Kodovské s polským Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu. Zatímco vloni jmenované organizace uspořádaly společnou výstavu dvou naivních umělců – opolského Jana Koloczka a rýmařovské Marie Kodovské, letošní výstava neprofesionálního umění zahrnuje větší množství umělců, a to dokonce z celé Evropy, i zacílení na stanovené téma, jímž je inspirace krásou nesmírně bohaté rostlinné říše. Jak se vyjádřil spoluautor výstavy Bogdan Jasińský: „Expozice má kromě estetických dojmů vyvolat v návštěvníkovi reflexi významu umění založeného na krásách přírody.“

Zastoupeny jsou hlavní složky neprofesionálního (či spontánního) umění, konkrétně lidové umění vzniklé na vesnici a vázané na tradice, zvyky a folklór, dále naivismus spojený s první generací neškolených tvůrců objevených v 60. a 70. letech minulého století a poměrně nový pojem art brut, vážící se k neprofesionálním autorům, jimž se tvorba stala zásadním a jediným východiskem z osobních psychických otřesů a pohnutých osudů. Na výstavě jsou k vidění různorodé předměty užitého umění (výšivky, tkaniny, koberce, keramika, vystřihované dekorace, kraslice) nebo artefakty sochařské a malířské.

Exponáty z polských sbírek v převážné míře zastupují oblast užitého umění, což je dáno polským zájmem o folklór a etnografii. Vyloženě výtvarnou oblast pak prezentuje česká strana hlavně prostřednictvím kreseb, maleb a koláží rýmařovské malířky a básnířky Marie Kodovské, dále maleb generačně mladší Heleny Navrátilové, jejíž tvorba byla veřejnosti poprvé představena v galerii Pranýř vloni (viz RH 7/2018), či kresbami a malbami dobře známého naivisty z Janovic Miroslava Morávka, který v současné době vystavuje na janovickém zámku.

Vystavené předměty z polských akvizic pocházejí z Muzea Sztuki Ludowej w Otrębusachu, se kterým Muzeum Wsi Opolskiej spolupracuje, dále ze soukromé sbírky Bogdana Jasińského, z české strany pak z Městského muzea Rýmařov, Galerie Marie Kodovské a soukromých sbírek.

Výsledkem výstavy a celého projektu Květy a kytice, který je spolufinancován z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařovem, je také katalog obsahující studie k danému tématu a obrazovou část s většinou vystavených exponátů. Katalog je k dostání v informačním centru při rýmařovském muzeu.

Výstava byla zahájena za účasti polských partnerů ve čtvrtek 28. června a bude k vidění až do 29. července. Poté se přesune do Muzea Wsi Opolskiej w Opolu, kde bude přístupná od 17. srpna do 15. října.

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 13/2018

 

 

Date

23. červenec 2021

Tags

publikace

Partneři muzea