MARKÉTA KUXOVÁ – ADAM DOSTÁL: VE SNĚHU SE MĚSIC CHVĚL… 1. 2. – 1. 3. 2020

MARKÉTA KUXOVÁ – ADAM DOSTÁL: VE SNĚHU SE MĚSIC CHVĚL… 1. 2. – 1. 3. 2020

Společná výstava Markéty Kuxové (*1950 Šternberk) a Adama Dostála (*1980 Šternberk) je výstavou matky a syna. Adam pro výstavu vybral název, jenž je veršem ze zlidovělé a v několika různých variantách známé koledy Dobrý král Václav, kterou se jako chlapec naučil ve škole a která měla souznít s únorovým počasím.

Příroda představuje pro oba výtvarníky, žijící v souladu s ní v tichu a samotě, zásadní zdroj námětů. Markéta Kuxová ve svých uhlových a tužkových kompozicích čerpá z prostředí reálného, obývaného (cyklus Zahrady v Horní Loděnici), vrací se však také na místa zasutá hluboko ve svých vzpomínkách (Zahrada ve Šternberku) a imaginární krajiny se jí zjevují i ve snech. Snovost a surreálnost ostatně prostupují všemi díly autorky. V přízračných zákoutích keřů a stromů stojí opuštěné stolky, židle, prochází jimi osamělá zvířata, tiše zurčí potůčky, prolétávající hejna ptáků a na to vše vrhá světlo zvláštně zacloněné slunce či měsíc (někdy oba současně). Krajina je lidmi opuštěna, zůstaly jen stopy jejich existence, příroda místa ještě plně nepozřela. Některé motivy mohou odkazovat ke starozákonním a novozákonním symbolům (Jákobův žebřík, stůl Poslední večeře); vystaveny jsou ostatně kompozice, které autorka vytvořila v inspiraci z četby mystických a vizionářských textů sv. Hildegardy z Bingenu, sv. Terezie od Ježíše nebo Zjevení svatého Jana.

Adam Dostál se na přírodu dívá jinak. Proniká hluboko skrze její vrstvy a struktury až s badatelským zápalem. Jeho abstraktní kompozice jemné pastelové barevnosti se skládají z membránovité síťoviny (podobné ledovým květům, vitrážím), skrze niž se díváme do hloubky obrazu. Tam se odehrává život různě barevných a komplikovaných shluků buněk. Můžeme v nich ale také zahlédnout zbytky architektury, jež se svými pratvary mění v obrovské rostliny a stromy. Čím je Adam Dostál drobnopisnější a hravější, tím naší fantazii otevírá širší cestu k interpretaci. Stejně jako objekty seskládané z přírodních materiálů a básně psané ve formě haiku.

Úvodní slovo Michal Vyhlídal a Adam Dostál.

 

fotogalerie vernisáž

 

 

fotogalerie vystava

 

Client

MARKÉTA KUXOVÁ – ADAM DOSTÁL: VE SNĚHU SE MĚSIC CHVĚL… 1. 2. – 1. 3. 2020

Date

1. únor 2020

Tags

ukončené

Partneři muzea