MUZEUM RÝMAŘOV / GALERIE OCTOPUS

MUZEUM RÝMAŘOV / GALERIE OCTOPUS

Publikace vyšla na konci roku 2016. Autoři textů, historik Petr Müller a kurátor Michal Vyhlídal, v úvodu knihy shrnují čtvrtstoletí existence obnovené muzejní instituce v Rýmařově, historii jejího předválečného německého předchůdce, stručně představují obsah muzejních sbírek i okolnosti vzniku výstavních prostor. Velkou část publikace, jejíž vydání podpořilo grantem Ministerstvo kultury a spolufinancovalo město Rýmařov, tvoří obsáhlý katalog přibližně tří set výstav v galeriích Octopus a Pranýř, které se zde konaly od momentu založení Galerie Octopus na konci roku 1992 do zimy 2016, ale i cenné archivní materiály k výstavní činnosti předchůdců sdružení Octopus – Volného sdružení uničovských výtvarníků a Klubu amatérských výtvarníků od roku 1982. Publikaci, jejíž grafickou podobu má na svědomí výtvarník Roman Karel, v sobotu 28. ledna 2017 během vernisáže pokřtil zakladatel obnoveného muzea Mgr. Jiří Karel.

Zdenka Přikrylová Nesetová

Rýmařovský horizont 3/2017

Date

23. červenec 2021

Tags

publikace