OLGA KARLÍKOVÁ: PERLENÍ 7. 3. – 18. 6. 2020

OLGA KARLÍKOVÁ: PERLENÍ 7. 3. – 18. 6. 2020

Významná a originální výtvarnice Olga Karlíková (1923–2004) náleží ke klíčovým osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století, a to k silné generaci českých umělců, z nichž jmenuje alespoň Adrienu Šimotovou, Čestmíra Kafku, Vladimíra Boudníka, Dalibora Chatrného, Karla Malicha, Olbrama Zoubka, Věru Janouškovou, Jiřího Johna, Jitku a Květu Válovy nebo Mikuláše Medka. Podpis Charty 77 vymazal její jméno a dílo z veřejného výtvarného života, a také po roce 1989 byla spíše opomíjenou.

Studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1942–1944) a následně absolvovala v ateliéru textilní výtvarnictví u prof. Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1945–1948). Jako čerstvá absolventka nastoupila v roce 1949 do Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK), kde se věnovala navrhování tapisérii, dekorativních textilií, návrhům pro vzory látek, šátků a damaškových ubrusů. Patřila mezi skupinu umělců, kteří se podíleli na výstavě EXPO´58 v Bruselu. Za zmínku rozhodně stojí, že osobně zajížděla do vybraných textilních závodů konzultovat návrhy a průběh výroby látek, přičemž několikrát zavítala i do rýmařovské Hedvy.

Vedle textilní tvorby užitého charakteru se také intenzivně zabývala svojí volnou tvorbou, která po odchodu do penze v roce 1976 úplně převládla. Autorka se svéhlavě, cyklicky a do hloubky zabývala tématy, která vykrystalizovala z jejího citlivého pozorování přírody. Vedle zpěvu ptáků stejně intenzivně propadla zpěvu žab a velryb.

Zatímco v malém sále Galerie Octopus zaujímají místo obrazy s ptačí tématikou ať ty malířské (Pták, Mrtvý pták) nebo postavené na kresbě (Ptačí zpěv, Zpěv ptáků), ve velkém sále visí plátna s náměty země (Kameny, Krajina) a vody, ať v podobě moře a jeho vln či shluku žabích vajíček pod hladinou (Perlení).

Unikátní a vzácný soubor maleb na plátně a sololitu Olgy Karlíkové ochotně zapůjčila dcera Olga Jeřábková ve spolupráci s Markétou Myškovou.

Úvodní slovo pronesl Miroslav Koval.

 

fotogalerie vernisáž

 

fotogalerie vystava

Date

7. březen 2020

Tags

ukončené

Partneři muzea