ONDŘEJ BAČÍK: FOTOGRAFIE OPRAV ZÁMKU V JANOVICÍCH, 8. - 29. 7. 2021

ONDŘEJ BAČÍK: FOTOGRAFIE OPRAV ZÁMKU V JANOVICÍCH, 8. - 29. 7. 2021

Ve čtvrtek 8. července byla v komorním prostoru Galerie Pranýř zahájena výstava fotografií dokumentujících opravy, které na janovickém zámku organizoval a realizoval Ondřej Bačík v letech 2010–2012.

V období 1954–2001 v janovickém zámku sídlil archiv, rozsáhlé prostory tak byly využívány, větrány a částečně vytápěny. Po přesunu archivu do Opavy a Olomouce začal prázdný zámek rapidně chátrat, střechou začalo zatékat, dřevomorka začala bujet, vnikli do něj bezdomovci a nejrůznější zvířata; pouze přízemní prostory nejstarší části byla městem využívána jako obřadní síň. V té době Česká televize zařadila reportáž o osudu janovického zámku do cyklu Ta naše povaha česká – díl Zámky na odpis.

S tím se nechtěl smířit Ondřej Bačík, jehož snem bylo zase zpřístupnit janovický zámek veřejnosti. Od roku 2007 začal tedy vyjednávat s vedením města Rýmařova, Národním památkovým ústavem v Ostravě a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, aby získal alespoň nějaké finanční prostředky na nejnutnější opravy střechy a zabezpečení proti vniknutí. Za získanou dotaci se nakonec podařilo zajistit instalaci mříží do přízemních oken, instalaci všech nalezených dveří a oken, opravu značně poškozených míst ve střeše s částečnou výměnou krovů a vysprávkou vikýřů, opravu omítek ve spodních částí zdiva, úklid všech místností, opravu a výměnu okenic a zárubní. Teprve pak mohlo rýmařovské muzeum v opuštěném zámku pořádat velmi oblíbené a hojně navštěvované komentované prohlídky Mgr. Jiřího Karla. V letech 2012–2019 pak ve spolupráci s dalšími kulturními a školskými institucemi pravidelně zajišťovalo letní sezóny s bohatým kulturním programem. Sám Ondřej Bačík v zámecké kapli zorganizoval několik koncertů duchovní hudby.

Iniciativu prvotních oprav v období, kdy nebyla možná komplexní rekonstrukce z důvodu dlouhotrvajících soudních sporů původních majitelů se státem, zachycuje soubor dokumentárních fotografií, které autor během dvouletí pořídil a vůbec poprvé vystavil. Výstava tak představuje ohlédnutí za počátkem zpřístupnění janovického zámku, jehož nová budoucnost se pod hlavičkou Národního památkové ústavu začala psát v roce 2019. Snad se v budoucích letech někdejší sídlo Harrachů dočká své celkové rekonstrukce.  

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 7/2021

 

fotogalerie vernisáž

 

fotogalerie výstava

 

Date

17. červen 2021

Tags

ukončené

Partneři muzea