PAVEL RAJDL: NĚCO MEZI, 1.7.-27.8.2023

PAVEL RAJDL: NĚCO MEZI, 1.7.-27.8.2023

V loňském roce proběhla v Galerii Čítárna Městské knihovny Rýmařov komorní výstava obrazů kolínského výtvarníka Pavla Rajdla. Výstava nesla příznačný název Něco málo a byla ochutnávkou před na místě domluvenou rozměrnější výstavou obrazů, kreseb a keramických objektů v Galerii Octopus rýmařovského muzea. Výstava tentokrát nazvaná Něco mezi byla zahájena v sobotu 1. července za přítomnosti autora.

Malíř, kreslíř, keramik a pedagog Pavel Rajdl (*1942) představuje na Kolínsku významnou osobnost umělce a neúnavného organizátora mimořádných výtvarných a hudebních akcí. V roce 1992 založil a kurátorsky vede kolínskou Galerii V zahradě, od roku 1994 zde organizoval pravidelná bienále Keramická setkání a v roce 2006 položil základ trvalé expozice současné keramiky ve výstavních prostorech pod kolínskou synagogou. Je i kurátorem studiové scény Pod točnou pod městským divadlem. Významné bylo rovněž jeho pedagogické působení na tamní ZUŠ. Rýmařov je rodištěm jeho manželky Magdalény, za svobodna Juráskové. Přehlídka nejnovějších děl autora tak byla příležitostí k setkání nejen uměnímilovných návštěvníků, nýbrž i členů jeho rodiny.

Vystavenou kolekci akrylů, kreseb vytvořených kombinovanou technikou a keramických plastik autor zaštítil názvem Něco mezi. Odkazuje jím na několik rozhraní ve svém díle: mezi plochou a reliéfem, stálostí a pohybem, harmonií a napětím, světlem a tmou, skutečností a snem, mezi zemí a nebem. V době zrychleného životního tempa, informačního přehlcení, zpochybňování všeho a všech a nastupující umělé inteligence nás Rajdlovy obrazy navrací k člověku, ke zklidnění a meditaci; keramické sochy (autor je nazývá objekty) pak k prvopočátku lidské tvůrčí činnosti – přetvoření přírodní hmoty v artefakt. Nabízí divákovi nejen estetické potěšení, nýbrž i ponor do hloubek vnímání, prožívání a snů, naladíme-li se na autorovu lyrickou notu. Ta je v obrazech, v nichž duchovní, vyzařující světlo hraje zásadní roli, narušena rytou kresbou, užitím rozbrázděné hmoty a reliéfu přimíšeného popela. Na ploše plátna či papíru probíhá vznik a zánik prostřednictvím neustálé proměny. Okry, odstíny šedi a zeleně odkazují k zemi, jejich užití v malířském díle jednoznačně vychází z autorovy keramické práce. Rajdlovy objekty nesou tato tlumená zabarvení, také strukturální zásahy, praskliny, otvory a perforace – zhmotněný zub času. Ona nikdy nekončící proměna země, jíž je člověk součástí; věčná přeměna, kterou nazýváme život. Jeho otisky můžeme najít v tvorbě Pavla Rajdla, nahlédneme-li někam mezi.

 

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 7/2023

 

fotogalerie vernisáž

fotogalerie výstava

Date

6. červen 2023

Tags

ukončené