RÝMAŘOV V PROMĚNÁCH ČASU

RÝMAŘOV V PROMĚNÁCH ČASU

Městské muzeum Rýmařov vydalo na konci roku 2020 novou reprezentativní obrazovou publikaci Rýmařov v proměnách času. Jak naznačuje název, provede čtenáře změnami, kterými město prošlo v průběhu věků. Popis vývoje města a jeho ulic je doplněn bohatou obrazovou přílohou.

V roce 2019 se v hlavách pracovníků rýmařovského muzea zrodil nápad na vytvoření publikace, která by zachytila proměny Rýmařova od jeho založení po současnost. Podobné knihy byly a jsou vydávány městy napříč Českou republikou. Takový počin doposud v Rýmařově nebyl uskutečněn. Městské muzeum proto podalo na Ministerstvo kultury ČR projekt s žádostí o dotaci na vypracování a vydání této publikace. V červnu 2020 byl projekt schválen, a za finanční podpory ministerstva a města Rýmařova tak kniha mohla začít vznikat.

Během příprav prošlo autorům pod rukama množství historických fotografií a pohlednic ze sbírek rýmařovského muzea, na nichž byl patrný vzhled města od 19. století až po současnost. Na tomto místě se sluší poděkovat panu Bohumilu Švédovi, který Rýmařov a jeho ulice od 60. let do současnosti pravidelně fotografoval a autorům výrazně přispěl obrazovým materiálem. Po odborné stránce se na tvorbě knihy kromě hlavního autora Tomáše Lašáka podíleli též Jiří Karel a Petr Balcárek.

Kniha je rozdělena do kapitol dle jednotlivých ulic počínaje náměstím a historickým jádrem Rýmařova. Každá kapitola obsahuje stručný popis vývoje dané ulice a zmínku o významných budovách. Doplněna je fotografiemi a pohlednicemi, a to nejen historickými, ale rovněž současnými, jejichž autorem je Ondřej Barcuch. Staré i nové fotografie jsou skládány tak, aby čtenář mohl porovnat rozdíly a změny, kterými Rýmařov v průběhu let prošel. Po grafické stránce knihu zpracoval Roman Karel.

Čtenáři se tak do rukou dostává unikátní publikace, díky níž bude moci porovnat například změny na náměstí Míru, kde byla v období socialismu nesmyslně a necitlivě stržena prakticky celá západní strana. Zmizely i budovy v jiných částech města, např. stará zástavba na Příkopech, která padla za oběť panelovému sídlišti. Knihu doplňují nejstarší pohledy na město včetně prvního vyobrazení na mapách Moravy a Slezska z 16. století.

Omezený počet výtisků publikace bude k dostání v informačním centru při jeho opětovném otevření. 

Mgr. Tomáš Lašák

Rýmařovský horizont 1/2021

 

bar.ces.poz

Date

26. leden 2021

Tags

publikace

Partneři muzea