RÝMAŘOVSKO V PROMĚNÁCH ČASU

RÝMAŘOVSKO V PROMĚNÁCH ČASU

Městské muzeum Rýmařov vydalo v roce 2021 knihu Tomáše Lašáka (texty) a Bohumila Švédy (fotografie) Rýmařovsko v proměnách času.

Kniha vyšla za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury ČR a města Rýmařova.

min kultury

 

V roce 2020 vydalo Městské muzeum Rýmařov knihu Rýmařov v proměnách času. Ta si kladla za cíl zprostředkovat obyvatelům města jeho vývoj v čase na základě srovnání historických fotografií, pohlednic a jiného obrazového materiálu s aktuálním stavem. Tato publikace však mapovala pouze samotný Rýmařov bez jeho místních částí, který byly připojeny po druhé světové válce. Proto se zrodila myšlenka na zpracování publikace, která doplní původní. Kniha Rýmařovsko v proměnách času je ovšem kromě Edrovic, Janovic a dalších částí města je rozšířena na celé území bývalého okresu Rýmařov, navíc i s Václavovem u Bruntálu, jenž je součástí Sdružení obcí Rýmařovska.

V knize je popsána stručná historie každé obce mikroregionu, doplněná o historické fotografie a pohlednice ze sbírek Městského muzea Rýmařov, Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově a od soukromých sběratelů. Obrazovou část také tvoří stovky současných snímků, jejichž autorem je rýmařovský fotograf Bohumil Švéda. Knihu graficky zpracoval Roman Karel, odbornou konzultaci poskytla a jazykové korektury provedla Zdenka Přikrylová Nesetová. Publikace bude pokřtěna 19. prosince 2021 v 17:00 na náměstí Míru v Rýmařově za účasti obou spoluautorů. K dostání pro veřejnost bude od 20. prosince v informačním centru. Stejnojmenná výstava „Rýmařovsko v proměnách času“ potrvá v Galerii Pranýř do 31. prosince 2021. Kniha vyšla za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky a města Rýmařova.

Mgr. Tomáš Lašák

Rýmařovský horizont 12/2021

Date

7. leden 2022

Tags

publikace

Partneři muzea