VZPOMÍNKA NA MIROSLAVA KOVALA, 3.9.-30.10.2022

VZPOMÍNKA NA MIROSLAVA KOVALA, 3.9.-30.10.2022

Zatímco výstava Jiřího Jílka byla s manželi Kovalovými dlouhodobě plánována, nikdo neočekával, že 15. června nás grafik, kreslíř, fotograf a kurátor výstav Miroslav Koval navždy opustí. Městské muzeum Rýmařov a Galerie Octopus považovaly za samozřejmé se s touto výjimečnou osobností rozloučit alespoň spontánní výstavou v komorním prostoru Galerie Pranýř.

Osobnost Miroslava Kovala se pojí zejména se Sobotínem a regionem Šumperska, vliv jeho fundované kurátorské činnosti a význam jeho volné tvorby však široce překračují hranice regionu do celé Moravy a Čech (mimo autorské výstavy v tuzemsku i v zahraničí připomeňme zhodnocení pětadvacetileté činnosti Galerie Jiřího Jílka v Šumperku pod odbornou kuratelou Miroslava Kovala na bilanční výstavě v Centru současného umění DOX v Praze v roce 2018). Za normalizace byli Kovalovi v kontaktu s fotografem Jindřichem Štreitem na Sovinci a na konci 80. let se začali pravidelně stýkat a úspěšně spolupracovat také s okruhem výtvarníků a přátel rýmařovského Klubu amatérských výtvarníků a pozdějšího sdružení a nynějšího Spolku OCTOPUS. Je nám tedy ctí připomenout osobnost Miroslava Kovala, a to fotografickými momenty jeho přítomnosti v muzeu a výběrem z jeho kreslířské a fotografické tvorby.

Miroslav Koval se narodil 26. listopadu 1944 v Havlíčkově Brodě. V letech 1944–1946 žil s rodiči v Humpolci a do jara v Litoměřicích. Po jejich mučení a uvěznění komunisty v letech 1953–1960 pobýval s bratrem v dětském domově v Pyšelích; pak znovu v Litoměřicích. V letech 1960–1963 se vyučil v Lovosicích v oboru Lučebník chemických provozů. V té době se setkal s malíři Františkem Dvořákem a Jaroslavem Uiberlayem, kteří jej podnítili k výtvarné tvorbě. V letech 1963–1965 absolvoval studium s maturitou při zaměstnání. Pracoval tehdy jako laborant v Kaučuku v Kralupech nad Vltavou a ve stáčírně sudů pivovaru v Litoměřicích. Jeho zájem však stále silněji směřoval ke kresbě a malbě. V letech 1965–1971 studoval v ateliéru malby prof. Františka Jiroudka na Akademie výtvarných umění v Praze. Zde se dne 6. prosince 1968 seznámil s Anežkou Jílkovou, malířkou z ateliéru prof. Karla Součka. V roce 1971 se nastěhovali do Sobotína u Šumperka a za tři roky se vzali; narodil se jim syn Štěpán.

Citlivé kresby a fotogramy vycházející z pečlivého a obdivného pozorování přírody vystavoval od roku 1974, samostatně pak od roku 1981. Svým dílem je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Miroslav Koval byl hostem Spolku olomouckých výtvarníků a kostelecké Výtvarné společnosti Kruh.

Od listopadu 1994 působil jako kurátor Galerie Jiřího Jílka v Šumperku, ve které dle vlastního výběru a vždy pečlivě koncipovaného ročního plánu připravil na 330 výstav autorů různých generací (připomeňme, že z rýmařovských výtvarníků a fotografů se zde představili Marie Kodovská, Jindřich Štreit, Roman Panáček a Roman Karel). K výstavám Miroslav Koval rovněž psal fundované texty. Spolu s chotí Anežkou a synem Štěpánem taktéž zajišťoval jejich přepravu a z drtivé většiny i instalaci. Zejména tuto obětavou a kvalitní práci obřích rozměrů na malém městě ocenil kunsthistorik Jaromír Zemina ve vzpomínce na Miroslava Kovala při vernisáži v Rýmařově.

S rýmařovskou Galerií Octopus byl Miroslav Koval v kontaktu od jejího založení. V letech 2006 a 2017 zde vystavoval spolu s chotí Anežkou. Úvodním slovem zahájil výstavu Petra Války, Anny Zych, Jiřího Jílka, Jana Naše, Pavla Herynka a Jiřího Krtičky, Inge Koskové a Jana Naše, Hany Rysové a naposledy v roce 2020 výstavu Olgy Karlíkové.

Úmrtím Miroslava Kovala dne 15. června 2022 v Sobotíně odešel vzácný člověk – tichý, pokorný a čestný. Jeho smrt je velkou ztrátou nejen pro oblast výtvarného umění, ale zejména pro kulturní život na Šumpersku, potažmo na severní Moravě. Čest jeho památce!

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 9/2022

 

 

fotogalerie vernisáž

 

fotogalerie výstava

Date

18. srpen 2022

Tags

ukončené

Partneři muzea