VÝSTAVA STUDENTŮ ATELIÉRU MALBY 1 OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, 22.4.-29.5.2022

VÝSTAVA STUDENTŮ ATELIÉRU MALBY 1 OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, 22.4.-29.5.2022

Před dvěma lety v komorním prostoru Galerie Pranýř rýmařovského muzea představili své práce studenti ateliéru ilustrace pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové z týdenního pobytu na Rýmařovsku. Letos v tomtéž prostoru vystavují studenti ateliéru Malby 1 Ostravské univerzity, kteří povelikonoční týden strávili v Janovicích u Rýmařova.

Ateliér Malby 1 Fakulty umění Ostravské univerzity od roku 1993 vede významný ostravský malíř Daniel Balabán (*1957), bratr neméně významného spisovatele Jana Balabána. V ateliéru jako asistenti působí malíři Václav Rodek (*1976) a Ivo Sumec (*1970). Všichni pedagogové vedou své studenty skrze malbu především k osobní výpovědi „podniknuté v touze po komunikaci. Jako něco, co stojí za to vizualizovat nebo spíše výtvarně naznačit“, jak se vyjádřil vedoucí ateliéru, jenž dále charakterizuje směřování ateliéru takto: „Porce malby může být oním vyrovnávacím prostředkem k tomu, aby byl život reflektován v plné své šíři a měl tak správné proporce.“

K tomu pedagogové se studenty pravidelně střídají městský prostor industriální Ostravy za vesnické prostředí, kam se odeberou na tzv. plenér. Onen pojem však u nich neznamená pouze samotný akt malby přímo v otevřené krajině, nýbrž intenzivní soužití na cizím místě a v plně stanoveném čase, stráveném tvorbou, debatou a přednáškami. Pro letošní předjaří proto po konzultaci s rýmařovským muzeem zvolili lokalitu Janovic s okolním prostředím zámku či nedaleké Staré Vsi. Výsledky pak představili na společné výstavě v Galerii Pranýř, na jejíž vernisáž v pátek 22. dubna lákala z oken svěšená velkoformátová plachta nesoucí kolektivní malbu všech zúčastněných studentů, jimiž byli Josef Albrecht, Blanka Bártová, Lucie Fišerová, Viktorie Kačínová, Elizabeth Kanabe, Iana Kosobutskaia, Jan Kotov, Jana Kočířová, Tereza Mátlová, Simona Pospíšilová, Jakub Ružinský, Radim Schaumann a Monika Urbanová. Na výstavě, kterou s několika studenty připravil kurátor Petr Pokorný, je rovněž vystaveno plátno asistenta ateliéru Václava Rodka. 

Michal Vyhlídal

Rýmařovský horizont 4/2022

 

fotogalerie vernisáž

 

fotogalerie výstava

Date

17. březen 2022

Tags

ukončené

Partneři muzea