KATALOG VÝSTAV 2017-2021. GALERIE OCTOPUS - GALERIE PRANÝŘ

KATALOG VÝSTAV 2017-2021. GALERIE OCTOPUS - GALERIE PRANÝŘ

V rámci první vernisáže výstavy – děl Jana Zrzavého a Václava Boštíka – v sobotu 8. ledna 2022 plánuje Městské muzeum Rýmařov se Spolkem OCTOPUS představit novou publikaci, která shrnuje výstavní aktivitu v galeriích Octopus a Pranýř za posledních pět let, tedy 2017–2021. Přesně před pěti lety totiž současná ředitelka muzea Růžena Zapletalová spolu s jeho zakladatelem Mgr. Jiřím Karlem pokřtili vůbec první publikaci shrnující historii instituce ale zejména bohatou výstavní činnost od vzniku Galerie Octopus v roce 1992. V roce 2017 tak vznikl závazek muzea co pět let vydat přehled celkové výstavní činnosti. Je totiž na co vzpomínat!

Během onoho pětiletí jsme se prostřednictvím převážně výtvarných výstav seznámili s tak významnými výtvarníky, jakými jsou např. Antonín Kroča, Anežka a Miroslav Kovalovi, Miroslav Šnajdr ml., Radomil Uhlíř, Josef Čapek, Věra Nováková, Pavel Brázda, Milan Knížák, Chrudoš Valoušek, Jindřich Štreit, Inge Kosková, Jan Naš, Ivan Sobotka, Kurt Gebauer, Miroslav Šnajdr st., Markéta Kuxová, Olga Karlíková, František Skála, Jitka a Květa Válovy, Jiří Kubový a řadou dalších v rámci kolektivní sochařské výstavy Duch hmoty. Ve dvou sálech galerie se představili rovněž výtvarníci spjatí s naším regionem – Marie Kodovská, Roman Karel, Adam Rybka, Miloslav Požár, Luboš Tesař, Antonín Mikšík, Pavel Mereďa či Roman Panáček. Nemalou pozornost zaznamenaly tematické výstavy vzniklé z plodné příhraniční spolupráce s Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu. 

Taktéž v komorním prostoru Galerie Pranýř proběhly výstavy připomínající regionální osobnosti a historická výročí, z nichž připomeňme například vznik rýmařovské sochy Otevřená brána Herberta Dlouhyho, osobnost Marie Ebner Eschenbach hraběnky Dubské, Srpen 1968, Horskou kroniku Franze Brixela, výsledky fotografické soutěže Jak vidím Jeseníky či výsledky z urbanisticko-architektonické soutěže na rekonstrukci budovy muzea, dále Detektorové nálezy z Uničovska a Rýmařovska, výročí vypuknutí 2. světové války, výročí sametové revoluce, výročí Klubu českých turistů či práce studentů pražské UMPRUM z jejich týdenní dílny v Dolní Moravici. Pravidelně zde byly také vystaveny předměty z muzejního depozitáře či nejnovější přírůstky do sbírek. 

V letošním roce jsme si taktéž připomenuli významné výročí 120 let od založení prvního německého městského muzea a 30 let od jeho obnovení panem Mgr. Jiřím Karlem a členy tehdejšího Klubu amatérských výtvarníků (KAV), po roce 1989 transformovaného na Volné sdružení umělců Octopus, které od roku 1992 v muzejní budově zahájilo výstavní činnost. Příští rok tomu bude již 30 let, co v Rýmařově Galerie Octopus funguje!

Výstavní sezóna posledního pětiletí by nebyla tak úspěšná bez podpory města a sponzorů, řady dobrovolníků a zejména rýmařovského Spolku OCTOPUS sdružující výtvarníky i milovníky kultury. Děkujeme všem našim dlouholetým sponzorům a podporovatelům: městu Rýmařovu, Euroregionu Praděd, Ministerstvu kultury ČR, Moravskoslezskému kraji, firmám Vinařství Volařík, RD PROJECT & PARTNERS, s. r. o., Eurointermetall, s. r. o., Stansped, s. r. o., Tiskárna K-tisk, Bruntál, s. r. o., STAS, v. o. s., Lamont, KRATEGUS spol. s. r. o., Hotelu Slunce, Nedělní škole řemesel ve Stránském a velké řadě dobrovolníků!

Katalog, jehož grafickou podobu zpracoval Roman Karel, koncepci Michal Vyhlídal a jazykovou korekturu Zdenka Přikrylová Nesetová, vychází za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury ČR a města Rýmařova.

Michal Vyhlídal – Růžena Zapletalová

Rýmařovský horizont 12/2021

min kultury

 

Date

7. leden 2022

Tags

publikace

Partneři muzea