ZAHRADA FRANTIŠKA VAŇÁKA

ZAHRADA FRANTIŠKA VAŇÁKA

Osobnost dlouholetého duchovního správce rýmařovské farnosti a pozdějšího olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka (1916–1991) muzeum připomnělo loňskou výstavou ke stému výročí jeho narození. Nyní v galerii Pranýř blíže představuje jeden z fenoménů spjatých s postavou tohoto kněze – farní zahradu, v níž František Vaňák pěstoval téměř vše – zeleninu, květiny a navzdory místnímu podnebí i vinnou révu. Proslulá zahrada nebyla jen užitkovou plochou, ale i místem kontemplací, dotyku s přírodou, s dílem Stvořitele. Zahrada již neexistuje, přesto si ji mohou návštěvníci prohlédnout, a to jen díky šťastné náhodě.

Když před lety pracovník Technických služeb Luděk Vyoral našel v odpadu na sběrném dvoře krabičku s diapozitivy, netušil, jaký poklad objevil. Přesto ji nezahodil, ale předal historikovi Jiřímu Karlovi. Ten ji později ukázal Miroslavu Hanušovi, který se právě zabýval studiem osobnosti Františka Vaňáka. Na diapozitivech totiž byly soukromé snímky kněze a především jeho zahrady. Krabička s 44 diapozitivy byla zapsána do sbírek muzea, ale ještě předtím se Miroslav Hanuš postaral o digitalizaci snímků. Právě tyto fotografie, málem navždy ztracené, mohou nyní návštěvníci galerie Pranýř poprvé spatřit. Rýmařovské muzeum připravilo nejen výstavu, ale ve spolupráci s Miroslavem Hanušem a grafikem Romanem Karlem vydalo i barevný katalog Zahrada Františka Vaňáka, v němž kromě zmíněných fotografií najdou čtenáři také životopisnou studii o Františku Vaňákovi. Katalog vydaný díky podpoře Moravskoslezského kraje a města Rýmařova je zájemcům k dispozici v muzeu.

Zdenka Přikrylová Nesetová

Rýmařovský horizont 21/2017

 

Date

23. září 2020

Tags

publikace

Partneři muzea